Termene si condiții

Termenii și condițiile magazinului onlinewww.instamo.ro

 

Art. I

DISPOZIȚIILE GENERALE

1. Acești termeni și condiții sunt conforme cu legislația din România și se aplică contractelor la distanță încheiate printr-un magazin online de pe site-ul www.instamo.ro (denumit în continuare „Magazin online”), iar prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul declară că a citit acești termeni și condiții și condițiile de reclamație și au înțeles pe deplin conținutul acestora.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către Instamo (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Instamo si acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzator și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

2. Acești termeni și condiții și condițiile de reclamație fac parte integrantă din contractul de cumpărare și sunt obligatorii pentru ambele părți la contractul de cumpărare.

3. Prin contract de cumpărare la distanță se înțelege un contract încheiat de Vânzător și Cumpărător, care este consumator, pentru vânzarea prin corespondență a bunurilor exclusiv prin mijloace de comunicare, în special prin internet, telefon și poștă electronică (denumit în continuare „Contract de cumpărare”).

4. Contractul de cumpărare este guvernat în principal de dispozițiile legale relevante OUG nr 34/2014, (mai departe „legea“) și acești termeni și condiții care reglementează detaliile încheierii și implementării acestora.

5. Vânzătorul este FashionNation s.r.l. cu sediul în Užhorodská 6027/5A, Michalovce, Republica Slovacă, număr de identificare: 51988348 înregistrat în  registrul comercial Košice I, secțiune srl, inserție 44775/V (mai departe doar „Vânzătorul“), care este și operatorul site-ului web www.instamo.ro (în continuare doar „Site-ul“) precum și a magazinului online. Vânzătorul este plătitor de TVA.

6. Datele de contact ale Vânzătorului în legătură cu magazinul online sunt:

a) Adresa de contact: Fashion Nation s.r.o. Užhorodská 6027/5A, Michalovce, Republica Slovacă 

b) Numărul de contact telefonic: 0785 578 241 în zile lucrătoare între orele 08:00 și 15:30  (Pauza de masă 12-13:00)

c) e-mail:

E-mail pentru clienți: [email protected]

 

7. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunurile (care includ comunicarea cu Cumpărătorul, facturarea bunurilor, trimiterea bunurilor etc.) prin intermediul (utilizării) magazinului on-line

8. Cumpărător înseamnă utilizatorul site-ului, resp. orice vizitator al Site-ului care a trimis o comandă prin Magazinul online (mai departe doar „Cumpărătorul”). Cumpărătorul recunoaște comunicarea electronică cu Vânzătorul în principal prin intermediul magazinului on-line, prin comunicare prin telefon și e-mail. În cazul în care cumpărătorul cumpără în legătură cu activități comerciale (persoana juridică), acesta menționează și numele comercial, locul de desfășurare a activității sau sediul social, numărul CUI și numărul CIF.

9. Bunurile și produsele sunt toate produse publicate pe magazinul on-line.

10.  Autoritatea de supraveghere este Inspecția Comercială de Stat din România 

 

Art. II

Informații despre produsele și preț 

1. Este posibil ca reprezentarea color a bunurilor să nu corespundă exact realității, din cauza inexactității unităților de afișare ale computerului.

2. Prețul bunurilor enumerate în catalogul magazinului on-line este definitiv, include taxa pe valoarea adăugată (TVA) în suma stabilită de reglementări legale general obligatorii. Prețul nu include costurile asociate cu livrarea și transportul mărfurilor sau alte servicii opționale. Costurile asociate livrării bunurilor și costurile pentru alte servicii opționale sunt enumerate la crearea comenzii și sunt adăugate automat la prețul de achiziție al bunurilor.

3. Toate acțiunile sunt valabile până la epuizarea stocurilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs sau până la valabilitatea datei acțiunii.

 

Art. III

Comandarea produsului

1. Cumpărătorul confirmă faptul că, prin trimiterea comenzii, acceptă prețul produselor și condițiile comerciale și condițiile de reclamație ale magazinului on-line.

2. După trimiterea comenzii, un e-mail de confirmare va fi trimis Cumpărătorului, la adresa de e-mail specificată în comanda produselor sau la numărul de telefon, prin care Vânzătorul va confirma includerea comenzii pentru procesare. Toate celelalte informații și documente referitoare la comandă vor fi trimise Cumpărătorului la adresa de e-mail dată, în special: datele de facturare ale Cumpărătorului, adresa de livrare a bunurilor, specificația bunurilor, cantitatea bunurilor comandate și prețul final al mărfii..

3. La confirmarea comenzii, se vor stabili prețul total al bunurilor comandate și data estimată a livrării.

4. Înainte de trimiterea finală a comenzii, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să folosească posibilitatea de a efectua o inspecție amănunțită a întregii comenzi și de a studia în detaliu aceste condiții comerciale și condițiile de reclamație. 

 

Art. IV

Mod de încheiere a contractului de cumpărare 

1. Contractul de cumpărare se încheie prin acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de cumpărare a Cumpărătorului de către Vânzător în forma:

a) Formularul completat și trimis de Cumpărător în magazinul on-line al Vânzătorului,

b) comandă telefonică

2. Acceptarea obligatorie a comenzii este o confirmare prin e-mail / telefon a Vânzătorului către Cumpărător cu privire la acceptarea comenzii după acceptarea prealabilă a comenzii și după verificarea disponibilității și a datei de livrare a bunurilor solicitate de Cumpărător marcate ca „confirmarea comenzii” ".

3. Acceptarea obligatorie a comenzii conține informații despre numele și specificațiile bunurilor, a căror vânzare face obiectul contractului de cumpărare, precum și informații despre prețul bunurilor și / sau alte servicii, numele și informațiile despre Cumpărător , adresa unde urmează să fie livrate bunurile și date despre preț, metoda de transport a bunurilor la locul de livrare convenit al bunurilor pentru Cumpărător, date despre Vânzător sau alte date.

4. Contractul de cumpărare poate fi modificat, anulat sau completat numai pe baza unui acord reciproc între Cumpărător și Vânzător, cu excepția cazului în care prevede altfel legea sau alte reglementări legale general obligatorii.

5. Dacă este necesar, pe adresa e-mail a Cumpărătorului pot fi trimise toate celelalte informații referitoare la comanda sa.

 

Art. V

Obligațiile părților contractante

Vânzătorul se angajează să livreze:

1. Tipul și cantitatea de bunuri la prețul de achiziție și în condițiile de plată care se aplică în ziua trimiterii comenzii, cu excepția erorilor evidente, în cazul unei modificări semnificative a prețului bunurilor sau a indisponibilității bunurilor.

2.Bunuri care vor fi ambalate corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

3. Documentele cumpărătorului în formă scrisă sau electronică necesare pentru preluarea și utilizarea acestuia.

 

Vânzătorul nu este responsabil pentru:

1. Livrarea întârziată a mărfurilor din cauza adresei incorecte a destinatarului.

2. Orice nelivrare a mărfurilor datorată obstacolelor imprevizibile.

 

Cumpărătorul se angajează:

1. Să preia marfa comandată, să verifică integritatea ambalajului și în caz de orice defecte să anunță acestea imediat.

2. Să plătească prețul de cumpărare pentru bunuri în sumă și în conformitate cu termenele de plată valabile în ziua trimiterii comenzii.

3.  Să Verifică integritatea ambalajului mărfurilor și bunurile în sine la preluarea lor.

 

Art. VI

Retragerea de la contractul de cumpărare 

1. Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă din contract fără să ofere un motiv în conformitate cu OUG nr. 34/2014 în termen de 14 zile de la primirea mărfii. În cazul mărfurilor livrate separat dintr-o singură comandă, perioada de retragere va curge din momentul preluării bunurilor care au fost livrate ultime.

2. În conformitate cu § 7 alin. 6 OUG nr 34/2014 Cumpărătorul nu se poate retrage din contract, al cărui obiect este:

a) vânzarea de bunuri închise în ambalaj de protecție, care nu este adecvat pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau igienice (chiloți, slip, costume de baie, sutiene) și al căror ambalaj de protecție a fost rupt după livrare.

b) vânzarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele speciale ale consumatorului, bunuri la comandă sau bunuri destinate special unui consumator (bunuri la comandă),

c) vânzarea de bunuri care fac obiectul unei scăderi de calitate sau este cu perisabilitate rapidă,

d) efectuarea de reparații urgente sau întreținere pe care consumatorul le-a solicitat în mod explicit vânzătorului.

3. Cumpărătorul are dreptul să despacheteze și să testeze bunurile pentru a afla proprietățile și funcționalitatea bunurilor în perioada de retragere din contract, dar nu are dreptul să înceapă să utilizeze bunurile și să le returneze Vânzătorului după câteva zile. Bunurile utilizate într-o măsură mai mare decât este suficientă pentru testarea lor nu pot fi returnate, cu excepția cazului în care Vânzătorul decide altfel într-un anumit caz; în acest caz, Cumpărătorul este responsabil pentru reducere valorii mărfilor rezultată din tratarea mărfurilor dincolo de cea necesară pentru stabilirea caracteristicilor și funcționării mărfurilor. În legătură cu condiția enunțată în fraza anterioară, este posibil să se returneze numai bunuri care:

a) sunt în stare inițială,

b) nu prezintă semne de uzură sau uzură majoră,

c) nu este deteriorat,

d) este complet (inclusiv accesorii, instrucțiuni etc.)

4. Cumpărătorul este obligat să își exercite dreptul de a se retrage din contract în scris, în formă scrisă pe hârtie sau la adresa de e-mail a Vânzătorului. Perioada de retragere se consideră că a fost respectată dacă notificarea de retragere a fost trimisă cel târziu în ultima zi a perioadei.

5. Cumpărătorul este obligat să trimită bunurile înapoi la adresa Vânzătorului în cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Recomandăm Cumpărătorului să facă o copie a documentului fiscal (factură) pentru uz propriu și să trimită mărfurile prin poștă recomandată și să fie asigurată. Nu este recomandat să trimiteți mărfurile cu plata prin ramburs, astfel de bunuri nu vor fi preluate.

6. Cumpărătorul este obligat să atașeze la pachet un document fiscal (factură), cu accesorii complete, documentație, ambalare etc. care i-a fost livrat. Se consideră că termenul de returnare a mărfurilor a fost respectat dacă mărfurile au fost predate pentru transport nu mai târziu de ultima zi a termenului.

7. Costurile asociate cu returnarea bunurilor vor fi suportate de Cumpărător. Conform informațiilor disponibile, se presupune o valoare a acestor costuri în funcție de mărimea, greutatea bunurilor, distanța de la care bunurile sunt returnate și prețurile la care transportatorul selectat de Cumpărător își oferă serviciile în valoare de la 3 ,- EUR cu TVA.

8. Vânzătorul se obligă să returneze prețul de cumpărare în termen de cel mult 14 zile. Plata se va face în același mod în care și Cumpărătorul l-a utilizat pentru plată, cu excepția cazului în care a fost convenită o altă metodă de plată. Plata pentru bunurile achiziționate va fi achitată numai după livrarea bunurilor returnate la adresa Vânzătorului sau la prezentarea unui document care să dovedească returnarea bunurilor, oricare ar fi primul. În cazul retragerii neautorizate din contract, bunurile vor fi returnate pe cheltuiala Cumpărătorului.

9. Nepreluarea expedierii comandate de Cumpărător nu poate fi considerată o retragere validă din contract conform legii. Vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului rambursarea tuturor costurilor asociate nepreluării expedierii comandate. Toate litigiile vor fi soluționate în instanță, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Slovacă.

10. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile de mai sus în temeiul acestor termeni și condiții, retragerea din contract nu este valabilă și efectivă, iar Vânzătorul nu este obligat să returneze Cumpărătorului toate plățile dovedibile conform acestor termeni și condiții și este îndreptățit la rambursarea costurilor asociate expedierii înapoi către Cumpărător. 

 

Art. VII

Anularea comenzii

 

1. Cumpărătorul, care este consumator, poate anula o comandă care nu a fost încă procesată (expediată) cel târziu în ziua trimiterii (expedierii) comenzii, prin trimiterea unei solicitări la [email protected] sau telefonic. Vânzătorul nu percepe taxe pentru anularea unei comenzi conform frazei anterioare. În cazul unui preț de achiziție plătit, Vânzătorul va returna Cumpărătorului prețul de achiziție plătit în termen de 14 zile prin transfer fără numerar în contul din care a fost plătit prețul de achiziție.

2. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda din cauza vânzării sau a indisponibilității bunurilor. Vânzătorul va informa imediat Cumpărătorul despre anularea comenzii prin telefon, în scris sau prin e-mail. În cazul în care Cumpărătorul a plătit prețul de achiziție sau o parte din acesta, acesta va fi returnat în termen de 14 zile prin transfer fără numerar în contul din care a fost plătit prețul de achiziție..


Art. VIII

Rambursarea costurilor 

1. În cazul în care cumpărătorul, care este consumator, nu a anulat sau a acceptat comanda în timp util în perioada de colectare, valoarea costurilor eligibile pentru ambalare și trimiterea comenzii poate fi aplicată în cadrul procedurilor civile.

 

Art. IX

Termeni de plata 

 

1. Magazinul online oferă următoarele opțiuni de plată:

a) Plata la livrare - în Republica Slovacă cea mai utilizată metodă de plată. Cumpărătorul va plăti bunurile la livrarea acestora.


b) Plata prin card de credit sau prin internet banking - prin intermediul serviciului GOPAY
c) Transfer în contul bancar al vânzătorului (la cerere) - plata prin depozit în contul bancar al Vânzătorului. Numărul de cont al vânzătorului va fi trimis Cumpărătorului. Numărul comenzii servește ca simbol variabil

 

2. Prețul pentru livrarea bunurilor comandate într-o singură comandă este independent de numărul de piese comandate. Prețul pentru livrarea bunurilor se efectuează prin intermediul serviciilor și al prețurilor acestora, care pot fi alese la confirmarea comenzii la box-office și pe care Cumpărătorul este obligat să îl plătească vânzătorului în același timp plătind prețul de achiziție pentru bunuri, cu excepția cazului în care există cazuri în care Vânzătorul către Cumpărător nu percepe taxe. Prețul pentru livrarea mărfurilor (taxele de transport) și prețul serviciului de rambursare sunt afișate la crearea comenzii în așa-numitul „checkout” înainte de a confirma comanda.

3. Prețul de achiziție nu poate fi plătit cu niciun voucher sau bon emis de nicio persoană juridică.

4. Documentul fiscal (factura) va fi inclus în ambalajul mărfii la livrare sau va fi trimis electronic prin e-mail. Certificatul de garanție, dacă este pentru bunurile comandate, va fi livrat împreună cu marfa, în ambalajul mărfii.

5. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul este de asemenea de acord cu trimiterea electronică a facturilor. Facturile electronice trimise în format PDF sunt protejate împotriva modificării conținutului și îndeplinesc toate cerințele unui document fiscal.

6. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală și preluare, dar riscul de deteriorare a bunurilor trece prin preluarea bunurilor la cumpărător.

7. Dacă natura mărfurilor o impune sau dacă o astfel de obligație este determinată în mod expres de norma legală obligatorie aplicabilă la care este supusă relația juridică dintre Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului astfel de documente, informații și documente referitoare la mărfurile livrate.preluarea și utilizarea mărfurilor. Documentația va fi furnizată în limba română, cu excepția cazului în care se specifică altfel în legislația respectivă.


Art. X

Condițiile de livrare 

 

1. Perioada de livrare începe în ziua primirii comenzii obligatorii, care conține toate datele necesare procesării sale.

2. Disponibilitatea obișnuită a mărfurilor este specificată la fiecare produs în Magazinul online. 

3. Cu excepția cazului în care se convine altfel, Vânzătorul se obligă să livreze bunurile cumpărătorului imediat, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la confirmarea prin e-mail a comenzii către cumpărător, cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă mai lungă de livrare pentru bunuri. Dacă mărfurile sunt în stoc, acestea sunt expediate cât mai curând posibil. Livrăm mărfuri în zilele lucrătoare între orele 08: 00-17: 00.

4. Termenele de livrare sunt prelungite în cazuri impervizibule, nu cauzate de Vânzător, cum ar fi forța majoră impervizibilă, grevă, alte limitări, sau altelor obstacole care nu pot fi influențate de Vânzător.

5. Dacă există mai multe bunuri în comandă și unele dintre ele nu sunt în stoc, Vânzătorul informează Cumpărătorul cu posibilitatea livrărilor parțiale. Acest lucru se aplică și în cazul în care există un singur articol în comandă.

6. Cumpărătorul este obligat să despacheteze complet coletul imediat după livrarea bunurilor și să afle dacă nu sunt deteriorată mecanic. În cazul deteriorării mecanice sau incompletitudinii comenzii, se angajează să informeze imediat Vânzătorul.

7. Cumpărătorul este obligat să ofere o cooperare pentru primirea fără probleme a mărfurilor. În cazul în care Cumpărătorul nu reușește să facă acest lucru și bunurile sunt returnate pe cheltuiala Vânzătorului din cauza neîndeplinirii repetate a Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul la Cumpărător să ceară despăgubire pierderii în valoare de costuri reale ale unei încercări de livrare fără succes a bunurilor.

 

Art. XI

Politica de returnare 

1. Cumpărătorul poate face o reclamație în scris prin poștă la adresa Vânzătorului sau prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] în termenul legal de garanție, care este de 24 de luni, cu excepția cazului în care legea prevede altfel sau dacă nu se convine altfel, și începe să decurgă de la primirea mărfurilor de către Cumpărător.

2. La depunerea unei reclamații, Cumpărătorul este obligat să trimită Vânzătorului, împreună cu bunurile revendicate, documentul fiscal original și Certificatul original de garanție (dacă a fost livrat produsului). Vânzătorul nu va accepta bunurile solicitate trimise de cumpărător prin ramburs. Mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător, astfel încât mărfurile să nu fie deteriorate în timpul transportului și vă recomandăm să trimiteți mărfurile prin poștă recomandată și cu asigurare.

3. La depunerea unei reclamații, cumpărătorul este obligat să precizeze cu adevărat toate informațiile solicitate, în special să indice cu exactitate tipul și amploarea defectului produselor. Cumpărătorul este obligat să facă în mod clar o fotografie a acestor defecte și să o trimită la adresa de e-mail de mai sus. Pentru reclamații, vă recomandăm să completați formularul de reclamație, care este disponibil AICI.

4. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care le găsește asupra bunurilor vândute atunci când sunt preluate de către Cumpărător și pentru defectele care apar după preluarea și utilizarea bunurilor în perioada de garanție.

5. Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele cauzate în principal de următoarea utilizare: daune mecanice, eveniment inevitabil (dezastru natural, manipulare greșită), contrar instrucțiunilor de utilizare și utilizare normală, în cazuri speciale, dacă rezultă din natura problemei și intervenția persoanelor neautorizate, inclusiv a utilizatorului, sau altă intervenție neprofesionistă, utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund condiților de ultilizare, influențelor chimice și mecanice ale mediului natural al bunurilor, neglijarea îngrijirii și întreținerii bunurilor, deteriorarea bunurilor prin încărcare excesivă, utilizarea mărfurilor contrare condițiilor din documentație, principii generale, standarde tehnice sau reglementări de siguranță sau alte încălcări ale garanției.

6. Vânzătorul va stabili metoda de tratare a reclamației imediat, în cazuri complexe nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a mărfii, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației și apoi soluționarea reclamației nu trebuie să depășească 30 de zile de la depunerea reclamației. Tratarea reclamațiilor va fi notificată Cumpărătorului prin telefon, în scris sau prin e-mail. Tratarea reclamațiilor durează maximum 30 de zile de la data livrării bunurilor revendicate către Vânzător, cu excepția cazului în care se convine altfel.

7. În cazul unei reclamații depuse în termen de 12 luni de la achiziționarea produsului, Vânzătorul poate gestiona reclamația prin respingere numai pe baza judecății profesionale. În cazul în care Vânzătorul respinge reclamația depusă după 12 luni de la achiziționarea produsului, Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cui poate fi trimis produsul pentru evaluare profesională. În scopul gestionării reclamațiilor, evaluarea profesională înseamnă verificarea precum și opinia persoanei autorizate sau a persoanei autorizate de producător să efectueze reparații în garanție. În cazul în care produsul este trimis spre evaluare de către o persoană desemnată, costurile evaluării de experți, precum și toate celelalte costuri aferente, suportate în mod intenționat, vor fi suportate de Vânzător, indiferent de rezultatul evaluării de către expert.

8. Dacă este un defect care poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul să îl elimine gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul decide cu privire la metoda de eliminare a defectului și este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate. Dacă este un defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corectă a produsului ca un produs fără un defect, Cumpărătorul are dreptul de a schimba produsul sau are dreptul de a se retrage din Contractul de cumpărare. Aceleași drepturi aparțin Cumpărătorului în cazul defectelor remediabile, dar dacă Cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător produsul din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte. O reapariție a unui defect după reparații este considerată când apare din nou același defect ca cel reparat cel puțin de două ori remediat în timpul perioadei de garanție. Un număr mare de defecte este considerat a fi atunci când mărfurile prezintă cel puțin trei defecte reparabile în același timp, fiecare dintre aceste defecte împiedicând utilizarea corectă a mărfurilor. În loc să elimine defectul, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea Bunurilor sau, dacă defectul se referă doar la o parte din Bunuri, înlocuirea acestei părți, în cazul în care Vânzătorului nu-i devin costuri disproporționate din cauza prețului Bunurilor sau severitatea defectului. Dacă este un defect iremediabil, care nu împiedică utilizarea corectă a bunurilor, Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul Bunurilor.. 

9. În cazul în care Cumpărătorul are dreptul de a schimba Bunurile sau dreptul de a se retrage din contract, depinde de cumpărătorul care dintre aceste drepturi își va exercita. Cu toate acestea, de îndată ce alege unul dintre aceste drepturi, nu mai poate schimba această alegere unilateral. Promoția „Schimbăm dimensiunile fără taxă poștală” este valabilă doar pentru un singur schimb și numai pentru adrese din Republica Slovacă.

10. Vânzătorul este obligat să trateze reclamația și să înceteze procedura de reclamație într-unul din următoarele moduri: a) prin predarea bunurilor reparate, b) prin schimbul de bunuri, c) prin returnarea prețului de cumpărare a bunurilor, d ) prin plata unei reduceri rezonabile la prețul bunurilor; f) respingerea justificată a cererii pentru bunuri.

 

Art. XII

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

1. Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.Vânzătorul prelucrează datele personale ale Cumpărătorului exclusiv în scopul încheierii Contractului de cumpărare și pentru a-și îndeplini obligațiile față de Cumpărător care decurg din Contractul de cumpărare, în special atunci când emite o factură / document fiscal, contactând Cumpărătorul în legătură cu procesarea comenzii sale, livrarea mărfurilor comandate de către compania de transport, tratarea reclamațiilor și înregistrarea în magazinul de internet. Puteți afla mai multe despre prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal găsiți aici.2. Vânzătorul declară că va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-un mod care nu contravine Legii privind protecția datelor cu caracter personal sau alte reglementări legale în general obligatorii și nici nu le va eluda. Vânzătorul declară că nu va aplica consimțământul persoanei în cauză, se bazează exclusiv pe natura voluntară a Cumpărătorului.3. Vânzătorul prelucrează datele personale ale Cumpărătorului în măsura în care: prenume, prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare/adresa de livrare, numărul de telefon de contact și în cazul în care Cumpărătorul cumpără în nume de companie, CUI, CIF/CI TVA.4. Cumpărătorul acordă Vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă maximă de 3 ani. Cumpărătorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în scris sau electronic. La primirea revocării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul va asigura blocarea și lichidarea datelor cu caracter personal care au făcut obiectul prelucrării fără întârziere nejustificată.


5. Vânzătorul nu furnizează, nu publică și nu pune la dispoziție datele personale ale Cumpărătorului către alte entități, cu excepția serviciului de transport, cu care este necesară cooperarea pentru procesarea corectă a comenzii.


6. Cumpărătorul poate solicita o modificare, restricționarea prelucrării, lichidarea, ștergerea sau informații despre datele sale personale în scris sau prin e-mail la adresa [email protected] sau prin scrisoare la Fashion Nation s.r.o., Uzhorodska 6027/5A, 071 01 Michalovce, Republică Slovacă

 

Art. XIII.Rezolvarea disputelor consumatorilor prin intermediul platformei europene RSO

În cazul în care clientul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul i-a tratat reclamația sau consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile, clientul are dreptul de a contacta vânzătorul pentru remediere. În cazul în care vânzătorul răspunde la solicitarea clientului în temeiul frazei anterioare sau nu răspunde la o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la data trimiterii sale de către client, clientul are dreptul de a depune o soluționare alternativă a litigiilor în temeiul dispozițiilor privind litigiile alternative rezolvarea și modificarea anumitor legi. La fel, pretențiile Vânzătorului împotriva Cumpărătorului pot fi afirmate printr-o platformă europeană. Entitatea competentă pentru soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor cu vânzătorul este Inspecția Comercială din România sau o altă persoană juridică autorizată relevantă înscrisă pe lista entităților SAL înregistrate în registru; clientul are dreptul de a alege la care dintre entitățile listate să apeleze. Clientul poate utiliza platforma de soluționare a litigiilor online disponibilă pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pentru a depune o propunere alternativă de soluționare a litigiilor pentru litigiile consumatorilor.

 

Art. XIV.


Dispoziții finale

 

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și completa acești termeni și condiții și condiții de reclamație fără o notificare prealabilă către Cumpărător. În cazul unei modificări a condițiilor comerciale sau a condițiilor de reclamație, întregul proces de cumpărare este guvernat de acele condiții comerciale valabile la momentul trimiterii comenzii către Cumpărător și acestea sunt accesibile pe site-ul vânzătorului.


2. O parte integrantă a acestor termeni și condiții este procedura de reclamație.


3. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul a citit termene și condiții, precum și condițiile de reclamație și a înțeles conținutul acestora. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul consimte și la prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu art. XII.

4. Acești termeni și condiții comerciale, inclusiv părțile lor integrale, intră în vigoare la 01. 01. 2021.


5. Acești termeni condiții comerciale și condiți de reclamație intră în vigoare față de Cumpărător prin încheierea unui contract de cumpărare.

6. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română sau în alte limbi, dacă acest lucru nu va constitui un motiv pentru imposibilitatea încheierii acestuia.